• Lasix
 • Lasix photo

Lasix
Furosemide

Hypertension, Urinvägarna

Generic Lasix används för att behandla högt blodtryck och vätskeansamling hos patienter med kronisk hjärtsvikt, leversjukdom eller njursjukdom.

Märken(n): Lasix / Frusenex / Frusemide

Tillverkare: Aventis Pharma Limited / Geno Pharmaceuticals Limited / Medibest Pharma Pvt. Ltd.

Sjukdomar: Hypertension / Swelling / Congestive Heart Failure

Känt som: Diural / Furix / Furoscand / Impugan / Lasix


Förpackning Pris Per tablett Besparingar Beställ
40mg × 360 tabletter
kr 1346.19 kr 3.74 kr 3610.17 Lägg i kundvagnen
40mg × 180 tabletter
kr 762.96 kr 4.24 kr 1715.21 Lägg i kundvagnen
40mg × 120 tabletter
kr 593.30 kr 4.94 kr 1058.82 Lägg i kundvagnen
40mg × 90 tabletter
kr 529.67 kr 5.89 kr 709.41 Lägg i kundvagnen
40mg × 60 tabletter
kr 476.65 kr 7.94 kr 349.41 Lägg i kundvagnen
40mg × 30 tabletter
kr 413.03 kr 13.77 Lägg i kundvagnen
Förpackning Pris Per tablett Besparingar Beställ
100mg × 360 tabletter
Gratis frakt med Flygpost
kr 2597.47 kr 7.22 kr 3758.62 Lägg i kundvagnen
100mg × 180 tabletter
kr 1441.63 kr 8.01 kr 1736.42 Lägg i kundvagnen
100mg × 120 tabletter
kr 1059.88 kr 8.83 kr 1058.82 Lägg i kundvagnen
100mg × 90 tabletter
kr 847.80 kr 9.42 kr 741.23 Lägg i kundvagnen
100mg × 60 tabletter
kr 635.72 kr 10.60 kr 423.63 Lägg i kundvagnen
100mg × 30 tabletter
kr 529.67 kr 17.66 Lägg i kundvagnen

Produkter från samma kategori


Furosemid anvands for:

behandla flytande bygga upp och svullnad orsakad av hjartsvikt, levercirros eller njursjukdom. Det anvands ocksa i kombination med andra lakemedel for behandling av flytande uppbyggnaden i lungorna. Det kan ocksa anvandas for andra villkor som bestams av din lakare.

Furosemid ar en loop diuretikum. Loop diuretika gora njurarna eliminera storre mangder av elektrolyter (sarskilt natrium-och kaliumsalter) och vatten an normalt (vatskedrivande effekt). Loop-diuretika ar anvandbara for att behandla manga villkor som salt och vattenbindande (t.ex. odem, svullnad) ar ett problem.

Anvand INTE Furosemid om:

 • du ar allergisk mot nagon ingrediens i Furosemid eller Sulfonamider
 • du inte kan urinera

Kontakta din lakare eller lakare omedelbart om nagot av detta galler dig.

Innan du anvander Furosemid:

Vissa sjukdomstillstand kan interagera med Furosemid. Tala om for din lakare eller apotekspersonal om du har nagra medicinska besvar, sarskilt om nagon av foljande galler dig:

 • om du ar gravid, planerar att bli gravid eller ammar
 • om du tar nagot receptbelagt eller nonprescription medicin, vaxtpreparatet eller kosttillskottsmarknaden
 • om du har allergier mot lakemedel, livsmedel eller andra amnen som
 • om du har vatska i buken, horselskador, leversjukdom, diabetes mellitus, laga urin produktion, hog blod urinsyra nivaer, en blodsjukdom, njursjukdom, lupus, har haft en hjartattack, eller som ar dehydrerade

Vissa lakemedel kan interagera med Furosemid. Beratta for din lakare om du tar andra lakemedel, speciellt nagot av foljande:

 • Icke-steroida antiinflammatoriska lakemedel (NSAID) (t.ex. ibuprofen, indomethacin) eftersom de kan minska effektiviteten i Furosemid
 • Angiotensin-converting enzyme (ACE)-hammare (t.ex. kaptopril), aminoglykosider (t ex gentamicin), ethacrynic syra eller salicylater (t.ex. aspirin) eftersom allvarliga biverkningar pa njurarna (minskad formaga att urinera) och oron ( horselnedsattning) kan forekomma
 • kloral hydrat eftersom biverkningar, sasom overdriven svettning, snabb hjartrytm, och forandringar i blodtryck, kan forekomma
 • Digoxin och litium eftersom risken for biverkningar kan hojas med Furosemid

Detta kanske inte ar en komplett lista over alla kontakter som kan uppsta. Fraga din lakare om Furosemid kan interagera med andra mediciner som du tar. Kontrollera med din lakare innan du starta, stoppa eller andra dosen av nagot lakemedel.

Hur du anvander Furosemid:

Anvand Furosemid enligt anvisningar fran din lakare. Kontrollera etiketten pa lakemedel for exakt dosering instruktioner.

 • Furosemid ar vanligtvis ges som en injektion i din lakare kontor, sjukhus eller klinik. Om du vill anvanda Furosemid hemma, en vardgivare kommer att lara dig hur man anvander det. Forsakra dig om att du forstar hur du anvander Furosemid. Folj anvisningarna du lart nar du anvander en dos. Kontakta din halsa vardgivaren om du har nagra fragor.
 • Anvand inte Furosemid om den innehaller partiklar, ar grumligt eller MISSFARGAD eller om flaskan ar spruckna eller skadade.
 • Hall produkten samt sprutor och kanyler, utom rackhall for barn och husdjur. Inte ateranvanda nalar, sprutor eller annat material. Fraga din lakare hur man gor med dessa material efter anvandning. Folj alla lokala regler for avfallshantering.
 • Furosemid kan oka mangden urin eller leda till att du urinera oftare nar du borjar ta den. For att halla detta stor din somn, forsoka ta din dos innan 6 pm.
 • Om du missar en dos av Furosemid, ta den sa snart som mojligt. Om det nastan ar dags for din nasta dos, hoppa over den missade dosen och ga tillbaka till ditt vanliga doseringen. Ta inte 2 doser samtidigt.

Fraga din vardgivare nagra fragor du har om hur du anvander Furosemid.

Viktig sakerhetsinformation:

 • Furosemid kan orsaka yrsel. Dessa effekter kan bli samre om man tar det med alkohol eller vissa mediciner. Anvand Furosemid med forsiktighet. Kor inte bil eller utfora andra eventuellt osakra uppgifter tills du vet hur du reagerar pa den.
 • Furosemid kan orsaka yrsel, lightheadedness eller svimning, alkohol, varmt vader, motion eller feber kan oka dessa effekter. For att forhindra dem, sitta upp eller sta langsamt, sarskilt pa morgonen. Sitta eller ligga ner vid forsta tecken pa nagon av dessa effekter.
 • Diabetes patienter - Furosemid kan paverka blodsockret. Kontrollera blodsocker noga. Fraga din lakare innan du andrar dosen av din diabetes medicin.
 • Blodtryck bor kontrolleras nar du tar Furosemid.
 • Din lakare kan ocksa ordinera en kalium komplettera medan du anvander Furosemid. Kontrollera med din lakare innan du anvander en saltersattning eller annan produkt som ocksa har kalium i den.
 • Furosemid kan orsaka att du blir SOLBRAND lattare. Undvik solen, sollampor eller garvning tolkbas tills du vet hur du reagerar pa Furosemid. Anvand en solkram eller bara skyddsklader om du maste vara utomhus for mer an en kort tid.
 • Lab tester, inklusive blodstatus raknas, kan utforas medan du anvander Furosemid. Dessa tester kan anvandas for att overvaka ditt tillstand eller kontrollera for biverkningar. Se till att alla lakare och labb utnamningar ..
 • Graviditet och amning: Om du blir gravid, kontakta din lakare. Du maste diskutera nyttan och riskerna med att anvanda Furosemid medan du ar gravid. Furosemid finns i brostmjolk. Om du ar eller kommer att amma medan du anvander Furosemid, kolla med din lakare. Diskutera eventuella risker for ditt barn.

Eventuella biverkningar av Furosemid:

Alla lakemedel kan orsaka biverkningar, men manga manniskor har ingen eller liten, biverkningar. Kontrollera med din lakare om nagot av de vanligaste biverkningarna kvarstar eller bli besvarande:

Abnorma hud fornimmelser, urinblasa spasm, dimsyn, forstoppning, cramping, yrsel, yrsel nar stiger fran sittande eller liggande stallning, kanslan av virvlande rorelse, feber, huvudvark, lightheadedness, mun och mage irritation, muskel spasm, illamaende, rodnad, rastloshet, ser en gul farg, ringningar i oronen, kanslighet for solljus, vein inflammation.

Uppsok lakare omedelbart om nagon av dessa allvarliga biverkningar intraffar:

Allvarliga allergiska reaktioner (hudutslag, nasselfeber, klada, andningssvarigheter, tathet i brostet, svullnad av mun, ansikte, lappar eller tunga), forvirring, diarre, trotthet, muntorrhet, alltfor vattenkastning, horselnedsattning, forlust aptit, muskelsmarta / kramp / svaghet, snabba eller oregelbundna hjartslag, rastloshet, plotsliga ledvark, ovanlig blodning eller blamarken, ovanliga torst, ovanligt trotthet eller svaghet, krakningar, gulnar av hud eller ogon.


Land, språk och valuta

 • Jag fick min beställning den här veckan. Tack så mycket. Tro mig, jag kommer att beställa igen!!!!! Min fru var mer än förvånad över resultaten och jag .... kände mig som 18 år igen. Tack så mycket. Jag kommer att höra av mig igen:) - David